Lagi nalang ba lalaki ang iintindi sa babae?

Taking Manhood Back

Lagi nalang ba lalaki ang iintindi sa babae?

Lagi nalang ba lalaki ang iintindi sa babae? Para kasing wala naman silang effort na intinidhin man lang yung side natin pag may argument.

Naiintindihan kita pare……………….

Seriously, the man is the leader in a husband and wife relationship therefore if there is any disagreement or fault in the relationship the responsibility lies in the leadership of the husband. Lead your spouse well.

Here is a blogpost that might help you:

Three Ways Couples Pick a Fight.